Snertinge Maleren tager sig af alle former for nybyg – lige fra etageejendomme til parcelhuse, skoler og institutioner. Vi udfører naturligvis totalentreprise.
I en renovering gælder det i mange tilfælde om at bevare husets sjæl, også selvom renoveringen kun drejer sig om et ’ansigtsløft’. Vi renoverer flyttelejligheder, udskifter gamle vinduer, laver ny facade og meget, meget mere. Vi bevarer charmen – blot i en ny indpakning.
Udskifter gamle vinduer og isætter nye. Renoverer også gerne eksisterende vinduer, så de fremstår med autentisk look. Står gerne til rådighed med råd og vejledning – også i valget mellem vinduestyper set i forhold til facade og behov.
En smuk facade er med til at forskønne både huset og det omgivende område. Snertinge Maleren sandblæser, maler, spartler, sætter nye vinduer i, fuldmurer og foretager et væld af reparationer. Rådgiver gerne boligejer omkring facadeløsning set i forhold til bybilledet.
Foretager både total- og delvis renovering af flyttelejligheder for både private og erhverv. Snertinge Maleren er totalentreprenør og tovholder på projekter, som får flyttelejligheder til at fremstå nye og indbydende.
Snertinge Maleren udarbejder tilbud og laver opgaver for lejeres vedligeholdelseskonto. Ingen opgave er for stor – og ingen opgave er for lille.
Et tæt samarbejde med Top Danmark har sikret en masse boligejere akut hjælp ved vand/storm/brand/bygningsskader. Snertinge Maleren sørger for at rykke ud med hurtig assistance, så kunden sikres hurtigst og bedst muligt.
Alle ansatte hos Snertinge Maleren har stilladskursus. Vi udfører alle former for rengøring/vinduespudsning og tømning af dødsbo. Ved sidstnævnte gør vi meget ud af at pakke boligen ned med respekt for afdøde og de pårørende. Alt pakkes ned og køres på depot, hvorefter der sorteres og effekterne køres til Røde Kors, krisecentre eller lignende.
Vi foretager alt lige fra opsætning af flagstænger til rensning af tagrender, havearbejde, udskiftning af havelamper, opsætning af terrasse, hegn eller drivhus, kører på genbrugscentralen, reparerer tag og meget, meget mere.