Garanti på kvalitet

For de ansatte hos Snertinge Maleren er kvalitet ikke bare et modeord, men et krav om faglig bevidsthed og absolut punktlighed. Det handler om at tage sig tid til at lytte til kundens behov og komme med løsningsforslag, som er i tråd med kundens ønsker.

Inden opstart af projekt foretages der en fysisk gennemgang med kunden, og ved afslutningen deltager malermesteren i endnu en gennemgang med eventuel udarbejdelse af en kvalitetssikring.

Snertinge Maleren er medlem af brancheorganisationerne Danske Malermestre og Dansk Byggeri.

Sagsstyring

Vi lægger vægt på god kundebetjening herunder:

  • At overholde aftaler, bl.a. ved at aftalerne er klare og ydelserne er entydigt beskrevne
  • At kunderne føler sig trygge ved vores ydelser, bl.a. ved at vi sammen gennemgår det udførte arbejde ved afslutningen
  • At alt vores arbejde gennemføres håndværksmæssigt korrekt
  • At de anvendte materialer opfylder alle lovmæssige krav og er uden fejl
  • Vi har kollegiale aftaler både med el-installatør, murermester og tømrermester om gensidigt samarbejde med opgaveløsninger.

Ved indgåelsen af aftalen udarbejdes en arbejdsmappe, som indeholder en beskrivelse af arbejdet som planlagt. Arbejdsmappen vil blive ajourført under arbejdet og kan udleveres sammen med andre relevante dokumenter til kunden.

Efter udførelse af alle opgaver kontaktes kunden igen, for en gennemgang af det udførte arbejde sammen med malermesteren.
Ved gennemgangen udleveres relevant dokumentation for arbejdet, herunder eventuelle vedligeholdsvejledninger.
Fakturaer udleveres enten ved afslutning eller fremsendes inden 15 dage.

Følgende dokumenter vil foreligge og blive opbevaret i 5 år fra færdigmelding af arbejdet:

  • Arbejdsmappe
  • Proceskontrolskema
  • Arbejdsrapport
  • Andet – efter aftale